dilluns, 27 de juny del 2011

ANT WARS!

Revista 2000 A. D., núm. 71
Il·lustració de Kevin O'Neill.
IPC Magacines Ltd. Londres, 1 de juliol de 1978.