dimarts, 14 de setembre del 2010

GÀRGOLA

Gàrgola amb forma de saltamartí.
Palau del Lloctinent, Barcelona, segles XVI-XVII.